İşlenen suçların niteliği açısından ağır ceza davaları toplumsal düzene ve kamuya karşı en tehlikeli suçlar ve bunların cezalandırılmasıyla ilgilenir. Bu davalarda görev alanlar avukatlara da ağır ceza avukatı denir. Kasten insan yaralama ve insan öldürme gibi en ağır suçtan sonuçları çok ağır olabilecek olan rüşvet, hileli iflas, dolandırıcılık, devlete karşı silahlı ve örgütlü suçların hepsi ağır ceza davaları arasına girmektedir. Kısacası eğer cezaları 10 yıldan fazla hapis cezası ile sonuçlanabilecek olan her türden suç ağır ceza alanındadır. Bu şekilde bir suç ve cezalandırılması bütün hayatınızı baştan aşağı değiştirir. Hem suçun hem de cezanın büyük olması ağır ceza davalarını en önemli davalar, ağır ceza avukatlarını da en önemli meslek gruplarından biri haline getirmektedir. Bu suçlarla ilgili davalarda yer alan avukatlara ağır ceza avukatı  oldukça önemli bir rol üstlenir.

Ağır Ceza Avukatı Nelerden Sorumludur?

Sözü geçen suçla ilgili bütün ayrıntıların ortaya çıkarılması, suçlunun gereken cezayı alması, varsa suçu belirleyen hafifletici sebeplerin ve önemli etkenlerin ortaya çıkarılarak şüphelinin adil yargılanması, mağdur olan kişilerin haklarının savunulması gibi konular ağır ceza avukatı sorumlulukları arasındadır. Hem alanında deneyim kazanmış hem de gereken her konuda dikkatli ve itinalı çalışan birisi ağır ceza avukatlığı konusunda başarılı olabilir. Avukatlık mesleğinde resmi olarak bir uzmanlaşma bizim ülkemizde geçerli değildir. Ama isteğe bağlı olarak bazı avukatlar ağır ceza avukatı olarak uzmanlaşmıştır. Davanın seyri ve en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için bu konuda profesyonel deneyim kazanmış bir avukatla çalışmak en iyisidir.

ağır ceza avukatı

ağır ceza avukatı